Det gode børne- og familieliv

Bornholm rummer alle muligheder for at skabe det gode børne- og familieliv. Alligevel mistrives alt for mange børn. Det skal der laves om på.

Det arbejder vi for:

  • tidlig indsats for børn og unge i vanskeligheder og begyndende mistrivsel
  • maksimalt 3 måneders ventetid på PPR
  • relevante skole- og behandlingstilbud til udsatte børn og unge
  • to-lærerordningen fastholdes
  • gratis buskørsel
  • fritidsklubber fra 4. klasse på alle skoler
  • mulighed for hjemmepasning

For Konservative er det afgørende med en tidlig indsats for vores børn og unge. Jo tidligere vi sætter ind, des bedre bliver indsatsen. Vi ser det som en investering, der sparer os på lang sigt. Al forskning viser, at det er barnets første tre leveår, der er afgørende for, hvordan resten af barnets liv forløber. Konservative er klar til denne investering, og vi vil arbejde for, at budgettet bliver så langsigtet som muligt, så institutioner og ansatte ved, at de har kommunalbestyrelsens opbakning langt ud i fremtiden. Det giver de bedste løsninger og arbejdsforhold.

Vi har en målsætning om maksimalt tre måneders ventetid på PPR. Dels er det afgørende for barnets fortsatte udvikling med det rette tilbud, men det er også trygt for familien hurtigt at vide, hvordan og hvornår der skal sættes ind for at sikre en god udvikling. Det er naturligvis afgørende, at der så også findes de rette tilbud, når det er påkrævet. For Konservative er bevarelse af DASK og behandlingstilbud på heldagsskolen afgørende jf. vores politik om investering frem for besparelse. Der vil samtidig være en besparelse på kommunens udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste og sygepenge til forældre til disse børn og unge, hvis vi sikrer en hurtig indsats.

Folkeskolen skal ledes og drives lokalt – lovgivningen sætter rammen og målene, men den enkelte skole skal have frihed til nå resultaterne på deres egen måde. Vi respekterer, at der skal være plads til privat- og friskoler med en anden pædagogisk eller værdimæssig tilgang.

Vi har et ønske om gratis busser til alle på Bornholm. Det giver en miljøgevinst og det giver især børnefamilier en frihed, når deres børn frit kan tage bussen rundt på Bornholm. Vi vil samtidig undersøge muligheden for flexbusser, hvor busdriften i højere grad bliver tilpasset efterspørgslen, så der ikke kører store, tomme busser rundt.

Vi ønsker fritidsklubber fra 4. klasse på alle skoler. Det giver børnene et solidt fundament, gode sociale kompetencer og sunde aktiviteter, og forældrene en større frihed og støtte til at være forældre. Det er vigtigt, at vores unge har et sted at være, og det kan vi blandt andet gøre ved at støtte vores frivillige i deres arbejde med unge.

Muligheden for hjemmepasning giver forældrene en større frihed til at vælge den pasningsordning, der passer til deres familie- og arbejdsliv.