Boliger, bygninger og arealer

Det er afgørende for tiltrækningen af arbejdskraft til Bornholm, at der er tidssvarende boliger at flytte ind.

Det arbejder vi for:

  • der skal iværksættes boligbyggeri i samarbejde med boligselskaber og boligorganisationer
  • bopælspligten skal håndhæves
  • kommunen skal ikke have tomme bygninger stående
  • kommunen skal ikke købe bygninger uden at have en plan for anvendelsen
  • kommunen skal undersøge mulighederne for Offentligt-Privat-Partnerskab (OPP) ved nybyggerier

Boligselskaber og -organisationer står på spring for at bygge boliger på Bornholm, ofte med velpolstrede fonde eller pensionskasser i ryggen. Det er afgørende for tiltrækningen af arbejdskraft, at der også er tidssvarende boliger at flytte ind i. Vi må aldrig stå i en situation, hvor Bornholm bliver valgt fra, fordi der ikke er en passende bolig – slet ikke når det er muligt at opføre boliger for ingen eller meget lille udgift for kommunen. Kommunens andel i nybyggerier vil i mange tilfælde blot være at stille et kommunalt areal til rådighed og derfor udgiftsneutralt.

Tomme bygninger er en belastning af kommunens økonomi, både ved opvarmning og vedligeholdelse, hvorfor kommunen ikke skal have ubrugt bygningsmasse stående. Der skal enten være en plan for anvendelsen, eller også skal bygningen sælges til andet formål.