Bornholm i udvikling

Vi er åbne for at stille Bornholm til rådighed for afprøvning af nye teknologier og nye uddannelser.

Det arbejder vi for:

  • tiltrække flere uddannelser til Bornholm
  • undersøge mulighederne i Bornholm som frikommune
  • afprøvning af nye energiformer og grønne teknologier
  • afprøvning af digitale løsninger

 

Med den store havvindmøllepark lige uden for døren, er det oplagt at tiltrække uddannelser inden for f.eks. offshore og energiingeniør. Det vil tiltrække mere arbejdskraft, fastholde flere unge og skabe mere omsætning for hotel- og restaurationsbranchen.

Konservative vil også arbejde for at oprette et naturkorps under Beredskabsstyrelsen i Allinge. I dag kan værnepligtige vælge mellem Forsvaret eller Beredskabsstyrelsen. En tredje mulighed kunne være et naturkorps, som kan sendes ud og foretage naturgenopretning, både efter ulykker og katastrofer, men også på daglig basis i samarbejde med kommuner og lodsejere. Det kunne give unge lyst til at vælge en uddannelse indenfor miljø eller natur.

Vi ønsker at undersøge mulighederne for at Bornholm bliver frikommune på flere områder. Det giver os en større frihed til at tilpasse institutioner og arbejdsgange til de særlige bornholmske forhold.

Vi er åbne for at stille Bornholm til rådighed for afprøvning af nye teknologier. Det kunne være nye energiformer eller grøn teknologi udviklet på universiteter eller i virksomheder. Det kan også være digital teknologi, som f.eks. intelligente skraldespande, der fortæller, når de skal tømmes, så personalet ikke kører forgæves og spilder tiden.