Erhvervsvenlig kommune

Det er erhvervslivet, der skaber den vækst som gør, at vi har råd til den velfærd, vi ønsker os. Derfor skal vi naturligvis skabe de bedste rammer for vores virksomheder på Bornholm.
  • byggesagsbehandlingstid på 14 dage
  • ansættelse af fundraiser
  • tilgængelige byggegrunde
  • tæt dialog med vores erhvervsliv
  • støtte til erhvervspraktik i et samarbejde mellem skoler og erhvervsliv
  • støtte til indenøsbyernes erhvervs- og foreningsliv

 

Et stærkt og sundt erhvervsliv er grundlaget for vores økonomi. Det er erhvervslivet, der skaber velstand og arbejdspladser, og erhvervslivet spiller derfor også en central rolle i konservativ socialpolitik – for det bedste man kan gøre for sunde og raske mennesker, er at give dem et job. Derfor skal vi fremme det private initiativ og give erhvervslivet frihed til at udvikle sig og skabe vækst. Kernen i konservativ erhvervspolitik er at sikre, at det offentlige ikke står i vejen for den virkelyst og det initiativ, der naturligt driver iværksættere og virksomhedsledere. En vigtig del af bornholmsk erhvervsliv er de små og mellemstore virksomheder. Vi mener at virksomheder – ligesom mennesker – kan og skal klare sig selv.

Generelt skal det være lettere at drive virksomhed på Bornholm, og vi skal hele tiden have fokus på at nedbringe virksomhedernes administrative byrder. Det er derfor afgørende, at vi bl.a. nedbringer byggesagsbehandlingstiden og sætter et mål på 14 dage. Til sammenligning har Vallensbæk Kommune en gennemsnitlig sagsbehandlingstid på 5 dage.

Det er også vigtigt, at vi allerede i Folkeskolen italesætter, hvor meget vi har brug for håndværkere, sosu’er, sygeplejersker, chauffører osv. Det gør vi blandt andet ved at understøtte muligheden for praktik i virksomhederne.

Bornholms Regionskommune har tidligere haft ansat en fundraiser. Funktionen kan understøtte både erhverv og foreningsliv med at iværksætte, udvikle og finansiere projekter til gavn for både virksomheder, foreninger og borgere. Der uddeles hvert år ca. 15 milliarder kr. i fondsmidler i Danmark, og én fundraiser vil typisk kunne hente omkring 10 millioner kroner årligt hjem til kommunen. Ansættelse af en fundraiser vil samtidig medvirke til en bedre dialog mellem erhvervsliv og kommune.