Et grønnere Bornholm

Ja, du kan godt være borgerlig og miljøbevidst. I dag vælger både tilflyttere og turister Bornholm på grund af den smukke og unikke natur. Den skal vi bevare og udbygge.

Det arbejder vi for:

  • grøn og gratis busdrift
  • energirenovering af kommunens bygninger
  • grøn omstilling af færgedriften
  • medtage miljø- og klimafaktorer i kommunale beslutninger
  • naturområder opretholdes og udbygges
  • pulje til separering af spilde- og regnvandskloakker

I Konservative foretrækker vi gulerod frem for pisk, når det kommer til grøn omstilling. Det skal være let for borgerne at vælge grønt, uanset om det er ladestandere til elbiler, grønne afgange med færgen, omlægning af landbrug til skov eller separering af regn- og spildevand. Sidstnævnte er en lavthængende frugt, hvor vi for få midler kan spare Østersøen for millioner af liter urenset spildevand, når vi får de stadigt kraftigere regnskyl. Det kan gøres ved at oprette en frivillig pulje, så borgere, der frakobler regnvand fra den offentlige kloak, får tilbagebetalt en del af kloaktilslutningsbidraget.

Ved indgåelse af næste kontrakt om færgedrift, skal grøn omstilling prioriteres, og allerede nu kan vi forsøge at påvirke Bornholmslinjen til at indføre grønne afgange, hvor overfartstiden er lidt længere, men miljøet bliver skånet for mange liter fossilt brændstof.

Det kan betale sig at energirenovere kommunens bygninger. Udover besparelser på varmeregningen, vil det også give bedre arbejdsklima for de ansatte. Generelt ønsker vi, at der bliver inddraget miljø- og klimaberegninger, når kommunen skal investere.

Bornholm har en fantastisk og enestående natur. Den skal vi bevare og udbygge. Den tiltrækker både turister og fastboende. Konservative går ind for biodiversitet, og støtter “Den Grønne Bølge”, der er sammenhængende natur fra nord- til syd. Højlyngsstien er en god måde at gøre naturen tilgængelig for borgerne, og ved at udvikle den, bliver lokalsamfundene langs ruten samtidig støttet og giver muligheder for iværksættere.  

Når der skal laves naturnationalparker, skal det gøres under hensyn til, at der fortsat skal være plads til vores vilde dyr og til skovbrug. Træ er verdens mest bæredygtige byggemateriale. Det giver ingen mening at lukke for skovning i Danmark for derefter at importere træ fra fjerne dele af verden. Udgangspunktet for os er desuden, at hegn ikke hører hjemme i naturen. Vi skal lade naturen være natur og vores vilde dyr skal kunne vandre frit. Hvis man absolut vil indhegne vores natur, skal det være med et hegn, der tillader fri passage for vildtet.