Det gode ældreliv

Vores ældre fortjener en værdig alderdom. Og ligesom børnefamilierne skal have frit valg, ønsker vi at give de ældre frit valg. Bare fordi man bliver gammel, holder man ikke op med at ville have medindflydelse og træffe egne valg.

Det arbejder vi for:

  • bedre vilkår for plejepersonalet, så vi kan fastholde og tiltrække personale i ældreplejen
  • frihed og indflydelse til personalet (Buurtzorg-modellen)
  • valgfrihed i forhold til leverandør af mad, pleje og bolig
  • adgang til motion, genoptræning og aktiviteter
  • etablering af friplejehjem og seniorboliger med støtte fra private aktører og fonde

 

Buurtzorg-modellen bygger på en hollandsk idé om små, selvledende teams i ældreplejen. Hvis modellen skal blive en succes på Bornholm, skal politikerne turde sætte teamene fri, så de administrative byrder og smarte løsninger kan konverteres til kvalitetstid med borgeren. Det giver de ansatte i ældreplejen en større frihed og mere ejerskab, hvilket i sidste ende vil give større jobtilfredshed og hjælpe med at rekruttere og fastholde personale til disse vigtige stillinger.

Konservative ønsker at vise vores ansatte den tillid, og vi støtter op om, at BRK ansøger og anvender midler fra Social- og Sundhedsstyrelsen til implementering af modellen.

Konservative støtter op om, at fonde, boligselskaber eller boligorganisationer bygger seniorboliger og friplejehjem på Bornholm. OK-fonden har netop påbegyndt et sådant byggeri ved Slagelse, hvor fokus er på “boliger for livet” – dvs. beboerne kan blive boende resten af deres liv, hvis de ønsker det, uanset hvordan deres helbred udvikler sig. (Se evt. Friplejehjem i Slagelse – OK-Fonden)

Vi ønsker fokus på, at den ældre selv kan vælge mad, pleje og bolig.